नगर परिषद ई पोर्टल परीक्षा दि 21.05.2018 P10

0

नगर परिषद ई पोर्टल परीक्षा दि 21.05.2018 P10

1. 1620+2.5-5/40=?

2. बरखा दत्त एक प्रसिद्ध ....... आहे.

3. खालीलपैकी कोणता कर केवळ राज्याशी संबंधित आहे?

4. भारतीय संविधानाचा कोणता अनुच्छेद प्रार्थामक शिक्षणाचा अधिकार प्रदान कस्तो ?

5. भारतातील अँड ओल्ड मॅन ......... हे होते.

6. संविधानावर स्वाक्षरी करणारे मसुदा समितीचे शेवटचे सदस्य ...... होते.

7. खालीलपैकी कोणत्या बाबीचा समवर्ती सूचीत समावेश आहे?

8. भारतातील सर्वात मोठे मंदीर कोणते आहे?

9. भारताला विनाशक राज्यांचा अविनाशी संघ म्हणून कोण म्हटले?

10. महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष आहेत(20 एप्रिल 2018)

11. 1893 मध्ये गणपती महोत्सवात पुनरुज्जीवन करण्यासाठी कोणत्या स्वातंत्र्य सेनानीला श्रेय देण्यात येते?

12. अ हा ब हून 50% नी मोठा आहे. मग ब हा अ हून .......% लहान आहे.

13. जर @ आहे ‘भागाकार' आणि आहे ‘गुणाकार', तर खालीलपैकी । सर्वात लहान पर्याय कोणता आहे ?

14. जेट इंजिन खालीलपैकी कोणत्या तत्त्वावर काम करतो ?

15. 1970 मध्ये केंद्र-राज्य संबंधाच्या सुधारणेवर शिकार करण्यासाठी | तामिळनाडू सरकारने त्रिसदस्यीय समिति अध्यक्ष म्हात कोणाची नियुक्ती केली होती?

16. खालीलपैकी कोणती बाब भारतीय रिझर्व बँकेच्या अखत्यारीत येत नाही?

17. शिव नारद प्रसिद्ध ........ आहेत.

18. ....... हे भारतातील उच्च शिक्षणासाठी परदेशी विद्यार्थ्यांना | आकर्षित करण्यासाठी भारत सरकारचा एक कार्यक्रम आहे.

19. माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मध्ये घटनेच्या अंतर्गत | मलभत अधिकारांचा दर्जा व मान्यता देण्यात आली आहे.? |

20. 900 ह्या अंकाच्या 10% च्या 5% किती होतात?

21. 4.55+5.25+3.5-5.50+3.25-4.35)=?

22. 75 बोद्ध मंठाच्या जास्त संख्येमूळे कोणत्या राज्याला नाव दिले होते

23. 54च्या 1/12+ 12 च्या 20% +0.25*150=......

24. 240 च्या 26%-1620+1.25=?

25. जर आपण मायक्रोव्हेव ओव्हन मध्ये कवचासहित असलेले अंडे ठेवले तर काही वेळानंतर काय घडण्याची शक्यता आहे?

26. 2016 च्या सरासरी आकडेवारीनुसार भारतातील कोणत्या राज्यात सर्वात कमी बाल मृत्यू दर आहे?

27. अ‍ॅरिस्टॉटल प्रसिद्ध .......... आहे.

28. जेंव्हा एखादा विवाद राज्य अथवा राज्यांच्या एखाद्या गटाबरोबर किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या मध्ये अथवा केंद्र शासनाबारोबर | असल्यास, घटनेतील अनुच्छेद 141 नुसार ....... लवादाची भुमिका घेवून अशा विवादांविषयी निर्णय घेईल.

29. जरX>10 आणि X<30,तर खालीलपैकी सर्वात लहान अपूर्णाक कोणता?

30. लिएंडर पेस प्रसिद्ध ..... आहे.

31. बॅडमिंटन पट्ट अमरीश पुरी प्रसिद्ध ..... होते. ।

32. यापैकी कोणती बाब केंद्र सुचीशी संबंधित नाही?
P, कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रातील सीमा 2.
Q दीपगृही।
R. मत्स्यव्यवसाय

33. भारतीय चलन खात्यापैकी कोणत्या देशात कायदेशीर वा वैध आहे ?
नेपाळ
ब, बांग्लादेश
क. भुतान

34. 7.15+8.5+0.55-(4.30+5.25-9.75=

35. प्रकाश जावडेकर हे ....... केंद्रीय मंत्री आहे

36. 1818.......हे अपूर्णाकात रुपांतर करा.

37. सर्वात लहान...........महासागर आहे.
अटलांटिक हिंदी आक्टिक अंटाक्टिक

38. खालील मालीका पुर्ण करा.
1,2,6,24,20……….

39. अ हा ब च्या 50% आहे. मग ब हा अ च्या.........%आहे

40. संविधान सभेच्या भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी किती बैठका झाल्या?

41. भारतीय चलन खालीलपैकी कोणत्या देशात कायदेशीर वा वैध आहे?

42. ब्रुस विलिस प्रसिध्द .......आहेत.

43. भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस हे नाव .....यांनी दिले आहे.

44. भारताचे सर्वात पूर्वेकडील राज्य कोणते आहे?

45. 2018 फोब्स पुस्तिका यादीनुसार जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती ..........आहे

46. भारताच्या एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखीचे नाव काय आहे?

47. भारतीय संविधानाचा कोणता भाग जर्मनीच्या संविधानातून P.घेतला गेला?
Qमूलभूत अधिकार
R.मुलभूत अधिकारांचे निलंबन आपत्कालीन प्रावधान
Rराज्य धोरण निर्देशक तत्वे

48. जर ‘a’ आणि ‘b’ a>b>0,खालील अपूर्णाकाची चढत्या क्रमांकाने मांडणी करा.

49. खालीलपैकी कोणत्या शहरात नवीन.....महाविद्यालय स्थापन होणार आहेत.?

50. घटनेच्या 8 व्या अनुसूचित खालीलपैकी कोणत्या भाषेचा उल्लेख केला गेला होता?

51. खालीलपैकी सर्वात लहान पर्याय कोणता आहे?

52. नुसार, वर्ष 2017 मध्ये भारतीय आयात जवळपास अंदाजे .....अब्ज डॉलर होतो.

53. 80 च्या 25%-12/20+2.5=……………..

54. राज्यसभा कोणत्या वर्षी तयार झाली होती?

55. 4.50+3.25+4.35-(4.5-2.75-2.27)=………..

56. राज्यसभेचे/च्या उपसभापती कोण आहेत 20 एप्रिल 2018

57. विल्बर राइट प्रसिध्द.....होते.

58. खालीलपैकी कोणते पिक खरिपाचे नाही?

59. खालीलपैकी कोणत्या प्रसिध्द मूकपटामध्ये एकही संवाद बोलला गेला नाही?

60. मालिकेतील पुढील विसंगत क्रमांक शोधा
21,720,120,6,72,5040.....

61. भारताचे राष्ट्रपती जन गण मन मुलत: बंगाली भाषेत रविंद्रनाथ टागोर यांनी लिहलेले होत. आजमितीस गायला जाणा—या आपल्या राष्ट्रगीताचे हिंदी व उर्दु भाषांतर कोणी केले?

62. भारताचे कोणते राज्य सर्वात् मोठया क्षेत्रफळाचे आहे?

63. खालीलपैकी सर्वात मोठा पर्याय कोणता आहे?

64. खालील मालिका पूर्ण करा.
2,5,18,41......

65. .खालीलपैकी कोणता अधिकार मूलभूत हक्कात मोडत नाही?

66. 75 च्या 10%-20/25+0.5=…………….

67. खालील पर्यायापैकी दुस—या क्रमांकाचा सर्वात लहान कोण आहे?

68. जर @ आहे ‘भागाकार’ आहे $ आणि आहे ‘गुणाकार’, तर खालीलपैकी सर्वात लहान पर्याय कोणता आहे?

69. गॅरी सोबर्स प्रसिध्द.......होते.

70. जर @आहे’+’ आणि ‘$’आहे तर खालीलपैकी सर्वात् मोठा पर्याय कोणता आहे?

71. 15 च्या 1/6+12 च्या 20% च्या 200%+ 0.30*120=………

72. जर X>10 आणिX<20, तर सर्वात मोठा अपूर्णाक कोणता?

73. 4.30+5.25+6.75-(4.50-7.75+1.25)=……..

74. 1.01+2.02+3.03+4.04+5.05=……………

75. जर @आहे ‘भागाकार’ आणि $ आहे ‘गुणाकार’, तर खालील पर्यायांपैकी दुस—या क्रमांकाचा सर्वात मोठा कोण आहे?

76. भारताला उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या वाटेवर घेउन जाणा—या नससिंहराव सरकारच्या पहिल्या 100 दिवसांचे वर्णन करणा—या टु द ब्रिक अॅड बॅंक: इंडीयाज 1991 स्टोरी ह्या पुस्तकाचे लेखक कोण?

77. 20/25+0.75-5/40=?

78. जनगणना 2011 नुसार जगातील प्रत्येक ..........व्यक्तीपैकी जवळजवळ व्यक्ती भारतातून आहे

79. त्याच्या नावावर स्टेडियम असणारा पहिला क्रिकेटपटू..........आहे.

80. खालीलपैकी सर्वात् मोठा पर्याय कोणता आहे?

81. .खालीलपैकी कोणते विधान भारताबद्दल सत्य नाही?

82. पंकज अडवाणी कोणत्या खेळाशी संबंधित आहेत?

83. खालीलपैकी सर्वात मोठा पर्याय कोणता आहे?

84. घन माध्यामातून विरल माध्यामात जाणा—या प्रकाश किरणाला क्रांतिक कोणापेक्षा जास्त प्रमाणात विरल माध्यमात जाता येत नाही या घटनेला काय म्हणतात?

85. लाय डीटेक्टर खोटेपणा तपासणी........नावाच्या उपकरणाव्दारे केली जाते.

86. छत्रपती शिवाजी महाराजाचा राज्यभिषेक .......साली करण्यात आला.

87. भारताचे राष्ट्रीय संग्रहालय(National Archives of india) ........शहरामध्ये आहे.

88. खालीलपैकी सर्वात मोठा पर्याय कोणता आहे?

89. .जर@ आहे ‘भागाकार’ आणि$ आहे ‘गुणाकार’, तर खालील पर्यायांपैकी दुस—या क्रमांकाचा सर्वात मोठा कोण आहे?

90. गीत सेठी प्रसिध्द.......होते.

91. ..........भाग पासून झारखंड राज्य स्थापना झाली.

92. 39 च्या 1/6+40च्या 15%+0.25*60=……………..

93. खालीलपैकी सर्वात मोठा पर्याय कोणता आहे?

94. खालीलपैकी कोणती गोष्टी भारतातील मूलभूत मानवी हक्कांच्या प्रेरणेने प्रेरित झाली असे म्हटले जाते?
A.फ्रान्सचे मानवाचे हक्क घोषित करणे
B.इंग्लडचे बिल अधिकार
C.युनायटेड स्टेटस इंग्लंडचे बिल अधिकार

95. लाला लजपतराय यांच्या मृत्यूचा सुड घेण्यासाठी भगतसिंगने कोणत्या ब्रिटिश अधिकारा—याची हत्या केली?

96. भारतातील कोणत्या राज्यात सर्वाधिक लोकसंख्या आहे?

97. एखादा मुलगा कोणत्याही संख्येचा सर्व अंक वाचतो.उदाहरणासाठी सौ एक शुन्य शुन्य आहे. 1ते 111 अंक मोजले असता आपण ते मोजताना किती वेळा 0 हा अंकाला मोजतो?

98. दोन वस्तू प्रत्येकी रूपये500/- हृया किमतीला विकले,त्यातील एक वस्तु विकताना 20% तोटा व दुसरी वस्तु विकल्यावर 20% नफा झाला दोन्ही वस्तुवर एकूणच नफा अथवा तोटा किती झाला?

99. 30 च्या 80-10/40+2.25=………

100. 2017 दादासाहेब फाळके पुरस्कार कोणाला सन्मानित करण्यात आला ?


 

Leave A Reply

Your email address will not be published.