नगर परिषद ई पोर्टल परीक्षा दि 18.05.2018 (2) P 2

0

नगर परिषद ई पोर्टल परीक्षा दि 18.05.2018 (2) P 2

1. जोग धबधबा कोणत्या राज्यात आहे

2. 2.12/20+2.5—11/25 = ?

3. .पेनिसिलीनचा शोध.......ह्यानी लावला

4. 2018 आॅस्कर पुरस्कार अधिकृत भारतीय प्रवेशिका कोणत्या चित्रपटाची आहे?
5. अ हा ब हून 20% नी मोठा आहे मग ब हा अ हून.......% लहान आहे.

6. ----------पूर्व च्या गाणे पक्षी म्हणतात.
7. संसद असा कायदा पारित करू शकते की विशिष्ट नोक—यांची भरती त्या भौगोलिक क्षेत्रात निवासस्थानी राहणा—या अर्जदारांकडून होउ शकते कारण त्या नौक—या करताना त्या भौगोलिक परिसराचे ज्ञान आणि भाषा आवश्यक असू शकते हृयाला.........एक अपवाद आहे.
8. जर संविधानकत्यांनी संविधानाचा कोणताही ठराविक वा विशिष्ट भाग लिहिताना त्यांच्या विचारांना समजूत घेण्यासाठी स्पष्टीकरण आवश्यक असल्यास........हृाा बाबीचा संदर्भ दिला जाउ शकतो
9. 7.15+8.5+0.55—(2.5—4.5—2+1.5)=
10. भारतातील सर्वात् जुने निमलष्कारी दल कोणते आहे?
11. मध्यपूर्वला असा कोणता देश आहे जिथे एकीकडे नागरी अशांतता आहे आहे आणि दुसरीकडे ISIL सारख्या दहशतवादी गटांचे हल्ले चालू आहेत?
12. नाइट व्हिजन उपकरणे मुख्यत: खालीलपैकी कोणत्या बाबतीत वापरली जातात?
13. 1111 हे अपूर्णांकात रूपांतर करा.
14. राजाला त्याच्या राज्याचे व्यवस्थापन कसे करावे हे मार्गदर्शन करणारा चंद्र ........वेद आहे.
15. यापैकी कोणत्या राज्याची सीमा गुजरात राज्याच्या सीमेशी सामाईक नाही?
16. खालीलपैकी सर्वात मोठा अपूर्णाक कोणता आहे?
17. खालीलपैकी कोणत्या बाबीचा समवर्ती सुचीत समावेश आहे?
18. अ हा ब क च्या 20 %आहे. मग ब हा अ च्या ..........%आहे
19. .2014—2015 साठी यूरोपियन नॅशनल लीगमध्ये सर्वात जास्त गोल करण्यासाठी यूरोपियन गोल्डन शू पूरस्कार कोणी प्राप्त केला ?
20. 2014—2015 साठी यूरोपियन नॅशनल लीगमध्ये सर्वात जास्त गोल करण्यासाठी यूरोपियन गोल्डन शू पूरस्कार कोणी प्राप्त केला ?
21. खालीलपैकी सर्वात् मोठा पर्याय कोणता आहे?
22. खालीलपैकी कोणता उपग्रह भारतातर्फे अवकाशत सोडला गेला नाही?
23. राजस्थान, हरयाणा गुजराच्या काही भागांत पसरलेला हा..........वाळवंटाचा प्रदेश आहे.
24. मॅकल ओडगंज............येथे आहे.
25. भारताचे संविधानाच्या...........अनुसूचीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांची यादी संविधानात समाविष्ट केली आहे .
26. सर्वात मोठे क्षेत्रफळ असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र.........वे स्थान आहे.
27. भारतातील कोणत्या राज्यात कृष्णा,गोदावरी,तापी,नर्मदा या सर्व नद्या प्रवाह करतात?
28. कोणत्या देशाला कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 मध्ये पूरूष हॉकी स्पर्धेत सूवर्णपदक मिळाले?
29. भारताच्या संविधानावर सर्वप्रथम स्वाक्षरी करणारी व्यक्ती कोण आहे?
30. निकोलस कोपर्निकस हे.........होते
31. .एखाद्या सलगर कोणत्याही संख्येचा सर्व अंक वाचतो उदाहरण्पासाठी सौ एक शुन्य शुन्य आहे 1 ते 100 अंक मोजले असता आपण माजताना किती वेळा 1 हया अेकाला मोजतो?
32. 75% च्या 10%—20/25+0.5=------
33. खालीलपैकी सर्वात् लहान पर्याय कोणता आहे?
45—12—1025—5—5+2—4+8—5
5+10—10—12+10+5—2—4+8—10
45+5+10—15ऋ10—5+2—4+8—10
5+5—10—12+10+5—2+4+8—10
34. 2014 नुारी 122 वा संविधान बिलाचे लोकप्रिय नाव काय आहे?
35. सध्याची जगातील सर्वाधिक उंच इमारत कोणती आहे?

36. गौतम थापर प्रसिध्द ......आहेत.
37. भारताच्या घटनेतील कोणत्या अनुच्छेदात भाषणाच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे?
38. प्लूटो ग्रहाचा अभ्यास करण्यासाठी 2006 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या नासाच्या अंतररिक्षयानाचे नाव काय आहे ?
39. 300 हया अंकाच्या 5 % च्या 25% किती होतात ?
40. 40%-12/20+3.25=........................
41. खालील पैकी सर्वात मोठा पर्याय कोणता आहे ?
42. एका चेंडू चा सफाट पृष्ठभाग असलेल्या कागदावर ठेवला आहे जर तो कागद अत्यंत जलद गतीने समजप क्ष बाजूला खेचला तर कागदावर ठेवलेला चेंडू त्याच्या प्रारंभिक स्थितीपासून कोणत्या स्थितीला सरकेल ? (चेंडू आणि् कागदामध्ये घर्षन होत नाही असे माना )
43. 44 च्या 1/8 +12 च्या 20% च्या 200% +0.05 +0.25*150=?
44. 39 च्या 1/6 +70 च्या 40% च्या 200% +0.40 * 140= ---------------
45. 4.50 +3.25+4.35-(5.50+3.25-4.35 )= ?
46. 42 च्या 1/12 + 70 च्या 40% + 0.30 * 180 = .....................
47. 1.10.22+0.004444=..................
48. 4.30+5.25+6.75-(4.30+5.25-9.75) =
49. 15/25+0.75-5/40=.....................
50. खालील मालीका पूर्ण करा 0 ,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, .............
51. खालील पैकी सर्वात मोठा पर्याय कोनता ?
52. 15%-15/25+0.75=----------
53. 90.20%-5/20+1.25=.....................
54. 4.55+5.25+3.5-(1.55+5.25-3.5)
55. खालील मालीका पुर्ण करा
U T S R ................
56. अनुच्छेद 21 ए नुसार ............... वर्षाच्या वयोगटातील सर्व मुलांना यथायोग्य शिक्षण् मिळेल व असे शिक्षण राज्य सरकार कायद्यानुसार निर्धारीत करतील.
57. गुन गोपी कृष्णा एक ......... नृत्यांगणा आहे .
58. जर a आणि् b हे पूर्ण संख्या आहेत की b>a>2 मग खालील अपूर्णाकाची उतरत्या क्रमाकाने मांडनी करा .
1. a/b 2. (a+2)/(b+2) 3. (a+2)/(b+2) 4. (a-b) (b-2)
59. गुरूवार 28 मे 2015 रोजी मैसूर मध्ये अंबा विलास पॅलेस येथे .......... यांच्या नवीन मैसूरचे महाराज म्हणून राज्यभिषेक झाला ?
60. आॅलम्पिक मधील जिमनॅस्टिक खेळामध्ये 10 गुणासह सर्वोत्कृष्ट महिला जिमनॅट म्हणून कोणत्या महिलाचा गौरव करण्यात आला ?
61. गौरी शिंदे प्रसिध्द ........ आहेत ?
62. केंद्रीय सूचीमध्ये खालील पैकी कोणाचा समावेश नाही ?
63. मृणालिनी साराभाई प्रसिध्द ........ होते ?
64. रिलायन्स इंडस्ट्रिजच्या दूरसंचार कंपनी चे नाव काय आहे ?
65. जर @ भागाकार $ गुणाकार आहेत तर खालील पर्यायापैकी सर्वात लाहान कोणता आहे ?
66. भारतातील ..... हया संस्था भारतीय संविधानाने समाविष्ठ आहेत .हया संस्थांना थेट घटनेतून सर्व अधिकार प्रप्त होतात .
67. मायकेल मान प्रसिध्द ...... आहेत
68. केंद्रय संसद राज्यसूचीमध्ये या विषयांवरही कायदे बनवू शकते?
69. जनरल बिपीन रावत आहेत ..........
70. खालील पैकी कोणत्या बाबी आपल्यासमोर दिलेल्या सुची बरोबर जुळतात ?
P-रेल्वे समवर्ती सुची
Q-अणू उर्जा आणि् खनिज संपत्ती केद्र सुची
R-पोस्ट आॅफीस बचत बॅक राज्य सुची
71. मकबुल फिदा हुसेन प्रसिध्द ....... होते
72. बंगालमधील फोर्ट विल्यमच्या प्रेसिडेन्सीचे पहिले गव्हर्णर जनरल...... होते
73. 1940 मध्ये ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकारच्या व्हादसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेच्या विस्तारास अधिक भारतीयांचा समावेश करण्याबददल आणि् भारतीयांना स्वताचे संविधान तयार करण्याचा .........प्रस्ताव दिला
74. बिहार चे मुख्यमंत्री कोणत्या पक्षाचे आहेत ?
75. भारतीय 2000 रूपयाच्या नोटेवर कोणाची सही आढळते ?
76. माहम्मद अब्देल रहमान राउफ अल कुडवाचे लोकप्रिय नाव काय आहे ?
77. प्रवाह विज्ञानातील विक्षोफ आणि् परिसीमा स्तर या क्षेत्रात कोणत्या संशोधकाला अधिकाराला अधिकार संशोधक म्हणून मानले जाते ?
78. जर @ आहे भागाकार आणि् $ आहे गुणाकार तर खालील पर्यायापैकी दुसरया क्रंमाकाचा सर्वात मोठा कोण आहे ?
79. खालील मालीका पूर्ण करा
A,E,I,O,U,O,I,...........
80. रिचर्ड बॅन्सन प्रसिध्द ....... आहेत
81. जर @ आहे भागाकार आणि् $ आहे गुणाकार तर खालील पर्यायापैकी दुसरया क्रंमाकाचा सर्वात मोठा कोण आहे ?
82. दोन वस्तू प्रत्येगी रूपये 100 कीमतीला विकले त्यातील एक वस्तू विकताना 20 %तोटा व दूसरी वस्तू विकल्यावर 20 %नफा झाला ,दोन्ही वस्तूला एकूणच नफा अथवा तोटा किती झाला ?
83. आंध्र प्रदेशातील स्वंतत्र तेलघणा राज्याच्या आवश्यकतेची पहानी करण्यासाठी केंद्राने कोणत्या समितीची स्थापना केली होती ?
(आणि् आंध्रप्रदेशाच्या विभजाना ला हरकत घेण्यास उच्चतम महत्व देणारी अशी ही समीती होती )
84. जगातील सर्वात मोठी दुग्ध् उत्पादक.......... हा देश आहे ?
85. खालील पैकी सर्वात लहान पर्याय कोणता ?
86. यापैकी कोणत्या राज्याची सीमा गुजरात राज्याच्या सीमेशी सामायिक नाही ?
87. 15 च्या 1/6 +40 च्या 15 % च्या 200%+0.25*60=...............
88. जस्टीन पार्टी चे नांमातर होउन ती ....... पार्टी म्हणून ओळखली जाते .
89. व्ही मी लेनिन प्रसिध्द ........ होते
90. खालील पैकी दुसरया क्रमांकाचा सर्वात लहान कोण् आहे ?
91. आय आय टी च्या विद्यार्थी नी खालील पैकी कोणत्या कंपनी ची सुरूवात केली आहे ?
92. कायद्याने खलील पैकी कोणती अमंलबजावनी करण्यायोग्य आहे ?
अ. मुलभूत अधिकार राज्य धोरण् निदेशक तत्वे
क. मूलभूत कर्तव्ये
93. भारतीय संविधानाच्या कोण्त्या अनुच्छेदात असे म्हटले आहे इंडिया म्हणजे भारत आहे तो संघराज्य आसणार ?
94. प्राख्यात प्रकल्प थमोन्यक्लियर प्रयोगिक रिएक्टर आटीइआर कोणत्या देशात आहेत ?
95. फारूक शेख प्रसिध्द ............ होते

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.