नगर परिषद ई पोर्टल परीक्षा दि 20.05.2018 P7

0

नगर परिषद ई पोर्टल परीक्षा दि 20.05.2018 P7

1. 8/20+0.5—5/40= ?
2. .यु आर राव प्रसिध्द .........होते.
3. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ...येथे आहे.

4. 36 च्या 1/8+44 च्या 25% +0.25*60=……………………

5. कोणत्या शहराला भारतातील आॅरेंज सिटी म्हटले जाते?
6. जर @आहे भागाकार आणि $ आहे गुणाकार तर खालीलपैकी सर्वात मोठा पर्याय कोणता आहे?

7. 90 च्या 15%—8/20+0.75=…………….
8. .भारतचे राष्ट्रपती राज्यसभेत सदस्य म्हणून नामनिर्देशन करू शकतात, ज्याचे किमान वय.........आहे.

9. 1990 मध्ये राज्यिका आयोगाच्या शिफारशीनुसार धोरणे, समान व्याज, विषयांचे विषय आणि चर्चा याबाबत चर्चा करण्यात आली.
10. मूलत:मुलभूत अधिकारांची संविधानाने प्रदान केलेली संख्या ............आहे.

11. 8+5.5+12+6.25-(3.5+10-2.5+4)=
12. .45 च्या 1/18+50 च्या 60% च्या 20% +0.30*180=……….


13. भारत कोणत्या देशाशी सर्वात जास्त लांबीच्या आंतराष्ट्रीय सिमेने जोडला गेला आहे?
14. भारतातील सर्वात् लांब महमार्ग कोणता?
15. खालीलपैकी कोणत्या गोष्टी संघ सुचीचा भाग आहेत?
16. भारत छेडो आंदोलन कोणत्या वर्षी सुरू करण्यात आहे?
17. लोकसभा किंवा स्थानिक शासकीय निवडणुकीच्या निकालांच्या वैधतेची चौकशी करण्यासाठी एक प्रक्रिया आहे.
18. आनंद अमृतराज प्रसिध्द ........होते.
19. खालीलपैकी सर्वात मोठा पर्याय कोणता आहे?
20. भारताच्या कोणत्या राज्याला ज्वेल सिटी म्हणतात?
21. जर @आहे ‘भागाकार’ आणि आहे ‘गुणाकार’, तर खालील पर्यायांपैकी दुस—या क्रमांकाचा सर्वात लहान कोण आहे?
22. खालीलपैकी नैसर्गिकरीत्या प्राप्त होणारा कोणता पदार्थ उत्तापविद्युतीय गुणवैशिष्टये दर्शवतो?
23. 2011 च्या जनगणेनुसार ग्रामीण—शहरी भागातील लोकसंख्येचा अंदाजे वितरण.....आहे.
24. खालीलपैकी सर्वात लहान पर्याय कोणता आहे?
25. 60 च्या 40%—10/40+3.25=----------
26. सारडा उकिल एक प्रसिध्द ..आहे.
27. खालील मालिका पूर्ण करा..........
0,2,6,12,20,30,42
28. अ हा ब हून 175% नी मोठा आहे. मग व हा अ हुन......%लहान आहे.
29. .विक्रम साराभाई प्रसिध्द....होते.
30. भूतान देशाची सीमा किती भारतीय राज्याची आहे?
31. भारतातील प्रथम चांद्रमोहीम चांद्रयान—1 यशस्वीपणे पार पाडणारी आणि मंगळाच्या कक्षेत यशस्वीपणे पदार्पण करणारी मंगळ कक्षा मोहीम आखणारी भारतीय शासकीय संस्था कोणती?
32. भारतातील सर्वात उंच पर्वत शिखर कोणते आहे?
33. 3.25+2.55+4.75-(5.25-8.75+2.25)=----------------
34. हेलीअमच्या अणूतील दोन इलेक्ट्रॉन निघुन गेल्यास त्याला पुढीलपैकी काय म्हणता येईल?
35. कोणत्याही व्यक्ती किंवा गट कोणत्याही विशिष्ट विशेषाधिकारांची मागणी करू शकत नाहीत. हे मुलभूत अधिकारांतर्गत......म्हणून घटनेत नमुद आहे.
36. संविधानाने लोकसभेच्या जागेवर..........सदस्यसंख्येची मर्यादा ठेवली आहे, ह्या व्यतिरिक्त दोन सदस्य जे राष्ट्रपतींकडून नामनिर्देशित होउ शकतात.
37. स्वच्छ भारत अभियान कोणत्या वर्षात सुरू करण्यात आला ?
38. अंथनी हॉपकिन्स प्रसिध्द ..........आहेत.
39. 40भारतीय रिझव्ह बॅंक आॅफ इंडियाच्या 2011—12 च्या आकडेवारीनुसार भरतीय लोकसंख्येची किती टक्केवारी दारिद्रयरेषेखालील आहे?
40. जर ‘+’आहे आणि ‘–‘,आहे तर खालीजपैकी सर्वात लहानपर्याय कोणता आहे?
41. दिग्दर्शक सुजित सिरकार 2015 मधील कोणत्या चित्रपटात अमिताभ बच्चन यांनी बुध्दकोष्टकतने त्रस्त झालेल्या वृध्दात भुमीका केली आहे?
42. खालीलपैकी सर्वात मोठा पर्याय कोणता आहे?
43. बेंजामिन फ्रॅंकलिन प्रसिध्द ........होते
44. खालील मालिका पूर्ण करा........
1,5,4,10,9,15,16,12…………
45. .खालील अपूर्णाकाची चढत्या क्रमाने मांडणी करा.
1.-4/ 3 2 ¾ 3. -3/4 4. 4/3
46. संविधानाने कोणती दुरूस्ती घटकांच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक बदल घडवून आणली आहे, त्यात मुलभूत कर्तव्ये करणे समाविष्ट आहे असे म्हटले जाते?
47. माला सिन्हा प्रसिध्द ......आहेत.
48. मानक मध्यान्ह ........आहे.
49. स्टीफन हॉकिंग प्रसिध्द.......होते?
50. .ग्रामीण दारिद्रय निर्मुलनासाठी पुरा मॉडेल .......ने दत्तक घेतले.

51. जर X> 10 आणि X<20 तर सर्वात लहान अपूर्णाक कोणता?
52. एखादा मुलगा कोणात्याही संख्येचा सर्व अंक वाचतो. उदाहरणासाठी सौ एक शुन्य शुन्य आहे. 5 ते 150 अंक मोजले असता आपण ते मोजताना किती वेळा 6 ह्या अंकाला मोजतो?
53. स्वच्छ भारत अभिमान कोणत्या वर्षात सुरू करण्यात आले?
54. 75 च्या 10% — 12/20+0.5=………
55. 15 च्या 1/6+50 च्या 60%+0.40*140=……
56. 3.3333........हे अपूर्णाकात रूपांतर करा.
57. भारताच्या संविधानाच्या कलम एक मध्ये .....ची तपशील माहिती आहे.
58. खालीलपैकी सर्वात लहान पर्याय कोणता आहे?
59. 9.75+2.5+3.25-(2.75+3.5-4.75+0.5)=……..
60. जॅक मा प्रसिध्द .......आहेत.
61. भारतातील उच्च शैक्षणिक संंस्थांकरिता प्रवेश परीक्षांचे आयोजन करण्याचा हेतूने सरकारची ......स्थापना करण्यात आली आहे
62. स्वर्णंसिंग कमिटीच्या शिफारशीनुसार 1976 मध्ये 42 व्या दुरूस्तीव्दारे ............ह्या बाबीला घटनेत समाविष्ट केले गेले
63. अनंतनाग, बारामुला, कारगिल.....येथे आहेत.
64. .खालील मालिका पूर्ण करा.
3,9,21,45………
65. मारियो मिरांडा एक प्रसिध्द....होते.
66. सशस्त्र सेना, निमसैनिक दले, पोलीस दल, गुप्तच संस्था इ.च्या सदस्यांच्या मुलभुत हक्कोवरप्रतिबंध किंवा रद्द करण्यास .........व्दारे संसदेला संमती देतो.
67. 42 च्या 1/42+25 च्या 30%+0.25*150=……….
68. भारताच्या घटनेतील कोणत्या अनुच्छेदात प्रत्येक पंचायत निवडणुकांसाठी कमीत कमी एक तृतीयांश जागा स्त्रियांसाठी आरक्षित ठेवण्यासाठी तरतुद आहे?
69. 20/25+1.5-5/25=?
70. जर @ आहे भागाकार आणि आहे $ गुणाकार तर खालील पर्यायांपैकी दुस—या क्रमांकाचा सर्वात मोठा कोण आहे?
71. नॉर्वेची राजधानी कोणती?
72. खालीलपैकी सर्वात् लहान पर्याय कोणता आहे?
73. खालीलपैकी कोणती रविंद्रनाथ टागोरांची रचना नाही?
74. 200 ह्या अंकाच्या 20% च्या 40% किती होतात?
75. अ हा ब 1% आहे. मग ब हा अ च्या.... %आहे.
76. जर @ आहे भागाकार आणि आहे $ गुणाकार ,तर खालील पर्यायांपैकी दुस—या क्रमांकाचा सर्वात लहान कोण आहे?
77. खालीलपैकी कोणत्या क्रमवारीनुसार......रंगाची व्यवस्था केली जाते.
78. भारताच्या संविधानाच्या कोणत्या घटकातील मुलभूत अधिकारांचा भंग झाल्यास कायदेशीर किंवा कार्यकारी कारवाई घोषित करण्याची शक्ती सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांना देण्यात आली आहे?
79. . ..........हे शीख धर्माचे संस्थापक आणि शिखांचे पहिले गुरू होते.
80. दोन वस्तू प्रत्येकी 200/- रू.विकत घेतले असता त्यातील एक वस्तू विकताना 10% तोटा व दुसरी वस्तू विकल्यावर 10% नफा झाला. दोन्ही वस्तूवर एकूण नफा अथवा तोटा किती झाला?
81. खालीलपैकी कोणत्या बाबीचा राज्य सुचीत समावेश आहे?
82. 9.55+5.95+3.75-(9.25-5.50-4.75)=?
83. संविधान असेंब्लीच्या 284 सदस्य स्वाक्षरी केलेल्या हस्तलिखलीत घटनेवरील कोणत्या दिवशी होते?
84. मनोरंजर, लक्झरी वरील कर, बेटिंग आणि लॉटरी यांचा समावेश ......सुची मध्ये आहे.
85. भारतीय संविधानातील पहिल्या दुरूस्तीत संविधानाला.......अनुसूची जोडली गेली.
86. -9.9+8.88+7.7777+6.6666=…..
87. 14 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष कोण होते?
88. 2016 साली उत्सर्जन मानकांवर ग्राहकाना फसवल्याने कोणत्या आॅटोमोबाईल कंपनीने जाहीररीत्या कबूल केले आहे?
89. संग्रहित अथवा अभिलेखीय विज्ञानांच्या अभ्यासाला....म्हटले जाते
90. 17 आॅगस्ट 1947 रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील ..सिमरेषेवर एकमत म्हणून मान्यता देण्यात आली.
91. खालीलपैकी सर्वात लहान पर्याय कोणता आहे?
92. नुकतेच कोणत्या दिशने सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे?
93. ककं रेखा खालीलपैकी भारतातील कोणत्या राज्यात येत नाही?
94. खालीलपैकी दुस—या क्रमांकाचा सर्वात मोठा कोण आहे?
95. नितीन जयराम गडकरी हे.............केंद्रीय मंत्री आहेत.
96. कोणत्या भौगोलिक ठिकाणी पाण्याचा उच्चांक बिंदू कमी पातळीवर आहे?
97. अमेरिकेचे राष्ट्रपती बनणारे प्रथम रिअल इस्टेट व्यवसायी........होत.
98. खालीलपैकी सर्वात लहान पर्याय कोणता आहे?
99. सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार फेब्रुवारी 2018 मध्ये भारतात बेरोजगारीचे प्रमाण...........होते
100. 2017 दादासाहेब फाळके पुरस्कार कोणाला सन्मानित करण्यात आला ?

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.