नगर परिषद ई पोर्टल परीक्षा दि 19.05.2018 P5

0

नगर परिषद ई पोर्टल परीक्षा दि 19.05.2018 P5

1. लोकसभेचे पिता ......... आहे
2. 2/20+1.5-1/25=?
3. 30 च्या 80% -5/20+2.5 = ......
4. 80 च्या 25% -20/25+2.5= ......
5. 40 च्या 75% -8/20+1.75 = ......?
6. मायक्रोसॉफ्ट चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोण आहे ?
7. जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे
8. प्रणव मिस्त्री प्रसिद्ध ..... आहेत
9. अ हा ब 75% नि मोठा आहे मग ब हा अ हुन ........%लहान आहे
10. भारतातील सर्वात मोठा किल्ला कोणता आहे
11. भारतातील कोणती इ कामर्स कंपनी बिग बिलियन डे विक्रीच्या आयोजन करते
12. जगभरात चालण्यासाठी प्रथम आशियाई महिला .....आहे
13. 1842 मध्ये आयोजित केल्यापासून भारताची 2011 ची जनगणना .... वी जनगणना आहे
14. खलील मालिका पूर्ण करा ....... :
0,7,26,63,.......
15. घटनेतील दुरुस्ती संविधान ..... मध्ये समाविष्ट आहेत
16. 6.6363........हे अपूर्णांकात रूपांतर करा
17. उत्तम कुमार प्रसिद्ध ....... होते
18. भारतातील कोणत्या राज्यात सर्वात लांब बोगदा आहे ?
19. 15/25+0.5-5/40
20. 54 च्या 1/12+25 च्या 30 % + 0.30*180 = ......
21. खलील पैकी सर्वात लहान अपूर्णांक कोणता आहे?
22. आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध .....
23. स्पेफ्रीया कोपोला प्रसिद्ध .....आहे
24. भारतीय रिझर्व्ह बँक चे सध्याचे गव्हर्नर कोण आहे ?
25. खलील पैकी सर्वात मोठा पर्याय कोनता
26. 9.55+ 5.95+3.75-(9.55-3.95-3.75)= .....?
27. 39 च्या 1/6+44 च्या 25% +0.30*120=.......
28. खलील मालिका पूर्ण करा.
S, M, T, W, T, F, S ....
29. 1 टोर ....... मी मी चा पारा
30. 45 च्या 1/18 + 50 च्या 60% +0.25*60 = ......
31. खलील पैकी सर्वात लहान अपूर्णांक कोणता
32. जर @ आहे 'भागाकार' आणि $ आहे गुणाकार तर खालील पर्याय पैकी दुसऱ्या क्रमांका चा सर्वात मोठा पर्याय कोणता आहे?
33. जर @ आहे 'भागाकार' आणि $ आहे गुणाकार तर खालील पर्याय पैकी सर्वात मोठा पर्याय कोणता आहे ?
34. अ हा ब च्या 5% आहे मग ब हा अ च्या ...... % आहे
35. 3.5+ 2.55+ 4.75 - (5.25-8.75+2.25)=....
36. 4.0 + 3.99 + 2.888+ 1.7777= ......
37. जागगतिक बँक च्या East of doing business अहवाला च्या 2018 च्या आवृत्ती तील भारताचे स्थान ..... हे आहे
38. रमेश सिप्पी प्रसिद्ध .......आहे
39. गोंडवलाची राणी कोण होती ?
40. लढाख ......स्थित आहे
41. लेझर प्रिंटर कोणत्या प्रकारचा लेझर वापरतो
42. नागेश्वर राव हे ........ शी संबंधित आहे
43. संविधानाच्या अनुच्छेद 22 नुसार ज्या व्यक्ती ला कैद करून ताब्यात घेण्यात आले आहे .त्या व्यक्ती ला ..... ह्या कालावधी त सर्वात जवळ चा न्याय दंडाधिका ऱ्या समोर सादर केला जाईल
44. खालील पैकी सर्वात लहान पर्याय कोणता ,
45. राष्ट्रपती नी राजीनामा दिलाअसल्यास आणि भारताचे उपराष्ट्रपती यांची उपलब्धी नसल्यास अंतरिम राष्ट्रपती म्हणूण कार्य करण्यासाठी पुढील क्रमवारीतील कोन असु शकते?
46. खालील पैकी कोणत्या बाबीच्या राज्यसुचीमध्ये समावेश नाही ?
47. ज्या दीवशी य इंडियन नॅशनल काँग्रेसने स्वांतत्र दिन --------- घोषित केला त्याच दिवशी स्वांतत्र च्या जारिनामा देखील अधिकत पने जनतेसमोर घोषित केला गेला ?
48. संविधानाच्या सर्व धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्यांकाना त्यांच्या स्वत च्या संस्कृती चे जतन व विकासासाठी शैक्षिणिक संस्था स्थापन करण्याचा व चालवण्याचा अधिकार देतो
49. खालील पैकी कोणत्या बाबीच्या राज्य सुचीत समावेश आहे
50. जेव्हा एखादे जेट विमान नीज भाडे तत्वावर दिले याचा अर्थ
51. जर का सक्रमन रागराईचा धोका निार्माण होत असेल तर सरकार सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी मुलभुत --------------- हक्कावर प्रतिबंध आणू शकते
52. घटनेत पुढील पैकी कोणती अनुसुची योग्य रित्या जुळत नाही
53. प्रतीसेंकद न्युटन -मिटर चे प्रतिनिधी त्व हे ---------- आहे
54. वाहातूक पोलीस वाहनाचा वेग तात्काळ मोजण्यासाठी जे उपकरण वापरतात त्यातून पूढील पैकी काय प्रक्षेपित आहे ?
55. खालील पैकी कोणत्या गायकाला पॉप संगीताचा बादशहा म्हणतात?
56. 2014 मध्ये महेश भूपती यांनी चार आशियाई शहरांसह दुबई ,मनिला,नवी दिल्ली आणि सिंगापूर कोणत्या टेनिस स्पध्येची सुरूवात केली होताी ?
57. कोणत्या खेळास ऑलिम्पीक 2020 पासून वगळण्यात आले आह ?
58. रा्ज्याच्या विधानसभाेव्दरे करण्यात आलेल्या कायदे आणि संसदेत केलेल्या कायद्यांमधील विसंगतीच्या परामर्श संविधानाच्या -------- हयात आहे ?
59. सिग्मंड फ्राइड प्रसिध्द -------- होते .
60. भारतातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेले राज्य कोणते आहे ?
61. भारतीय संविधान ------------- अंर्तगत नागरिकांच्या मुलभुत हक्कांचा अंमलबजाणीस समाविष्ट आसलेला सर्व प्रकारांवर सर्वौच न्यायालयात मूळ अधिकारीक्षेत्र वा न्यायधिकार मंजूर करते
62. जर @ 'भागाकार' आण‍ि $ आहे गुणाकार तर खालील पर्यायापैकी दुसर्‍या क्रंमाकाचा सर्वात मोठा पर्याय कोणता आहे ?
63. एखादा मुलगा कोणत्याही संख्येच्या सर्व अंक वाचतो . उदाहरणासाठी से एक शुन्य शुन्य आहे 1 ते 150 अंक मोजले असता आपण ते मोजताना किती वेळा 1 हा अंकाला मोजतो ?
64. कोणत्या संधाने पुरूष 2016 च्या प्रो कबडडी लीग स्पधेत विजेतेपद पटकावले ?
65. खालील पैकी सर्वात लहान पर्याय कोणता आहे ?

66. जर @ आहे "+" आणि $ आहे " - " तर खालील पैकी सर्वात लहान पर्याय कोणता आहे ?
67. कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 मध्ये भारतातील सर्वात तरूण सुर्वणपदक विजेता कोण आहे
68. दुहेरी शहर म्हणजे जवळ जवळ असणारी दोन शहरी केंदे पण एक शहर म्हाणून काम करतात . भारतातील खालील पैकी कोाणते शहर दुहेरी शहरे नाही ?
69. खालील पैकी कोणत्या गोष्टीला संघ सुचीचा भाग आहेत ?
70. 300 हा अंकाच्या 25% च्या 25% कीती होतात
71. जर @ आहे भागाकार आणि $ आहे गुणाकार तर खालील पर्यायापैकी दूसर्‍या क्रमांकाचा सर्वात लहान कोण आहे ?
72. भारतामध्ये शिक्षणाचा अधिकार हा ----------- आहे
73. -------------भारत सरकार च्या व्यापार व उघोगाचे व्यवहार ----------- नियम आणि भारत सरकारच्या व्यवसाय वाटप नियमांच्या प्रशासनासाठी जवाबदार आहे.
74. संविधानाच्या अनुच्छेद 22 नुसार ज्या व्यक्तिला केद्र करून ताब्यात घेण्यात आले त्या व्यक्तीला ------ हा कालावधीत सर्वात जवळ च्या न्यायदंडाधीकार र्‍यासमोर सादर केला जाईल
75. 9.75+2.5+3.25-(2.75+3.5-4.75+0.5) = --------
76. जागतीक स्थरावर कृषी उत्पादानात भारताचे स्थान ...... आहे
77. 2014 मध्ये भारताला पोलियो मुक्त घोषीत करण्यात आले . खालील पैकी कोणत्या देशांमध्ये अजुनही हया रोगाचा प्रार्दुभाव आहे
78. लंदन निलेकणी ----------- चे सीइओ होतो .
79. घटनेनुसार भारतात कोणत्या प्रकाराची आपत्कालीन परीस्थिती खालीलपैकी एक आहे?
अ.युध्द मुळे तात्काळ ब. घटनात्मक यंत्रणंच्या अपयशामुळे अपात्कालीन स्थिती
क. आर्थीक आणीबानी
80. एक मेगाबाईट म्हणजे ------
81. नागरिक अधिनियमाच्या तिसर्‍या अनुसुचितमध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाने --------------- व्दारे भारताची नागरिकंत्व एक विदेशी (अवेध प्रवासाी नाही ) व्दारे घेतले जाउ शकते घ?
82. खालील पैकी सर्वात लहान पर्याय कोाणता आहे ?
83. सर्जी ब्रिन प्रसिध्द ------------- आहेत
84. नान्याच्या अभ्यासाला ------------ म्हटले जाते ?
85. सुप्रीम कोर्टाने संघटन , स्वातंत्र , कार्यक्षेत्र , सामर्थ्य व कार्य ------------ हयात नमुद केले आहे .
86. भारतात तांदळाचे सर्वौच उत्पादन करणारे राज्य कोणते ?
87. 36 च्या 1/8 +44 च्या 25%च्या 200% + 0.25*150=..............
88. खालील पैकी सर्वात लहान अपूर्णाक कोणता आहे ?
89. 90 च्या 20% -15/25+1.25= .................................
90. खालील पैकी दुसर्‍या क्रंमाकाच्या सर्वात मोठा कोण आहे ?
91. दोन वस्तू प्रत्येकी 100 रू ला विकत घेतले असता त्यातील एक वस्तू विकताना 10% तोटा व दूसरी वस्तू विकल्यावर 10 % नफा झााला वस्तुवर एकुणच नफा अथवा तोटा किती झाला ?
92. 8+5.5+12+6.25-(3.5+10-2.5+4) = ................
93. ऑक्सफर्ड 2017 वर्ड ऑफ दी इयर ----------- हा शब्द आहे
94. खालील पैकी कोणत्या बाबीच्या राज्य सुचीत समावेश आहे
95. रमन परिणाम ----------- शी संबधीत आहे
96. अमेरीकन राज्याचे गव्हर्णर बनणारे पहिले भारतीय अमेरिकन कोण आहे
97. घडयाळाचा तास काटा व मिनूट काटा एकावर एक असे किती वाजता असतील ?
98. मीनल ताशी 40 कि.मी. वेगाने गाडी चालवते. लता ताशी 42 कि.मी. वेगाने गाडी चालवते, अनंत अडीच तासात 120 कि.मी. जातो, प्रमोद 5 मिनिटांत 3 कि.मी. जातो. तर सर्वाधिक वेगाने जाणारे कोण ?
99. जर एक टेबल रु 720 ला विकल्यामुळे 20% नफा झाला तर टेबलची खरेदी किंमत किती ?
100. जर 1 ऑक्टोंबरला रविवार असेल, तर 1 नोव्हेंबरला ------------------ असेल.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.