Kannada / Karnataka GK
'ಭಾರತ ರತ್ನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು?
A. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್.
B. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಾರ್ಡೋಲಿ.
C. ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ.
D. ಗುಲ್ಜಾರಿಲಾಲ್ ನಂದ.

Subject wise Quiz :

UPPSC Uttar Pradesh