questions

A. कम्युनल अवॉर्ड
B. जालियनवाला बाग दुर्घटना
C. सविनय कायदेभंग आंदोलन
D. चौरीचौरा घटना
A. शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करणे
B. जबाबदार शासनपध्दती अस्तित्वात आणणे
C. गव्हर्नर जनरलचे अधिकार व्यापक करणे
D. स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सुरुवात करणे
A. विवेकानंद
B. आगरकर
C. गोखले
D. लोकहितवादी
A. अब्दूल कलाम आझाद
B. मौलाना आझाद
C. बद्रुद्दिन तौयबजी
D. हकीम खान
A. एम. ए. जिना
B. अण्णादुराई
C. सी. आर. दास
D. जे. एम. नेहरु
A. समांतर कार्यक्रमासाठी ते जवाहरलाल नेहरु बरोबर दिल्लीत लाल किल्ल्यावर होते
B. ते खान अब्दूल गफार खान ह्यांच्या बरोबर सरहद्दीवर होते
C. ते पंजाब प्रांतात हिदू-मुस्लीम दंगे रोखण्याचे प्रयत्न करत होते
D. वरीलपौकी कोणताही पर्याय नाही
A. चपाती व तलवार
B. लाल कमळ व चपाती
C. लाल गुलाब व चपाती
D. लाल कमळ व तलवार
A. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
B. म. गांधी
C. आर. डी. कर्वे
D. छ. शाहू महाराज
A. म्ॉांटेग्यू-चेल्म्सफर्ड कायदा
B. मोर्ल मिंटो
C. रौलेट अॅक्ट
D. यांपौकी नाही
A. स्वराज्यपक्ष आणि मुस्लीम लिग
B. हिदू महासभा आणि मुस्लीम लीग
C. हिंदू महासभा आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रस
D. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रस आणि मुस्लीम लीग
A. अॅनी बेझंट
B. रमाबाई रानडे
C. सरोजिनी नायडू
D. पंडिता रमाबाई
A. अहमदाबाद टेक्सटाइल
B. ऑल इंडिया युनियन
C. बॉम्बे ट्रेड युनियन
D. कोलकता ट्रेड युनियन
A. संथाळ, ओरान, भिल्ल आणि गांड
B. संथाळ, वारल,कातकरी आणि भिल्ल.
C. भिल्ल, गोंड, वारली, आणि संथाळ
D. भिल्ल, गोड, संथाळ आणी कातकरी
A. म. गाधी
B. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
C. छ. शाहू महाराज
D. वि. रा. शिंदे
A. वि. दा. सावरकर
B. सुरेद्रनाथ ब्ॉनर्जी
C. अशोक मेहता
D. एस. एन. सेन
A. राष्ट्रीय सभेच्या सततच्या टीकेमूळे
B. जणेकरुन स्वदेशी चळवळीला आळा बसेल
C. जेणेकरुन शेतकरी डाव्या संघटनेकडे आकृष्ट होणार नाहीत
D. भारतीय भांडवलदाराना गंुतवणूकीपासून दूर ठेवायचे होते
A. प्रा. न. र. फाटक
B. पी. ई. रॉबर्टस
C. डॉ. आर. पी. मुजुमदार
D. वि. दा. सावरकर