questions

A. समांतर कार्यक्रमासाठी ते जवाहरलाल नेहरु बरोबर दिल्लीत लाल किल्ल्यावर होते
B. ते खान अब्दूल गफार खान ह्यांच्या बरोबर सरहद्दीवर होते
C. ते पंजाब प्रांतात हिदू-मुस्लीम दंगे रोखण्याचे प्रयत्न करत होते
D. वरीलपौकी कोणताही पर्याय नाही
A. चपाती व तलवार
B. लाल कमळ व चपाती
C. लाल गुलाब व चपाती
D. लाल कमळ व तलवार
A. कम्युनल अवॉर्ड
B. जालियनवाला बाग दुर्घटना
C. सविनय कायदेभंग आंदोलन
D. चौरीचौरा घटना
A. शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करणे
B. जबाबदार शासनपध्दती अस्तित्वात आणणे
C. गव्हर्नर जनरलचे अधिकार व्यापक करणे
D. स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सुरुवात करणे
A. विवेकानंद
B. आगरकर
C. गोखले
D. लोकहितवादी
A. अब्दूल कलाम आझाद
B. मौलाना आझाद
C. बद्रुद्दिन तौयबजी
D. हकीम खान
A. एम. ए. जिना
B. अण्णादुराई
C. सी. आर. दास
D. जे. एम. नेहरु
A. संथाळ, ओरान, भिल्ल आणि गांड
B. संथाळ, वारल,कातकरी आणि भिल्ल.
C. भिल्ल, गोंड, वारली, आणि संथाळ
D. भिल्ल, गोड, संथाळ आणी कातकरी
A. म. गाधी
B. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
C. छ. शाहू महाराज
D. वि. रा. शिंदे
A. वि. दा. सावरकर
B. सुरेद्रनाथ ब्ॉनर्जी
C. अशोक मेहता
D. एस. एन. सेन
A. राष्ट्रीय सभेच्या सततच्या टीकेमूळे
B. जणेकरुन स्वदेशी चळवळीला आळा बसेल
C. जेणेकरुन शेतकरी डाव्या संघटनेकडे आकृष्ट होणार नाहीत
D. भारतीय भांडवलदाराना गंुतवणूकीपासून दूर ठेवायचे होते
A. प्रा. न. र. फाटक
B. पी. ई. रॉबर्टस
C. डॉ. आर. पी. मुजुमदार
D. वि. दा. सावरकर
A. गांधीजींचे अहींसवादी आंदोलन जनतेने पसंत केले
B. इंग्रांजाच्या जूलमी कार्यवाहीमूळे क्रांतीकारक संघ मागे पडले
C. गुप्तेची गरज असल्यामूळे सामान्य जनतेला विश्वासात घेतले नाही
D. क्रांतिकारकांना मार्गदर्शन करण्यास मध्यवर्ती नेतृत्व नव्हते
A. बिरसा मुंडा
B. राणी चेन्नमा
C. जमीनदार
D. बेल्लू थप्पी
A. प्रौढ मताधिकार
B. साम्राज्यअंतर्गत शासनाधिकारी
C. सापेक्ष स्वायत्तता
D. प्रांतिक स्वायत्तता
A. सावकरांचा जाच
B. आदिवासीचे स्वार्थी नेतृत्व
C. ब्रिटिशांचे वसाहतवादी धोरण
D. वरीलपौकी कोणतेही नाही
A. ब्रिटीश वसाहतवादाला विरोध
B. परमार्थ किवा मोक्षप्राप्ती
C. स्वधर्मभिमान
D. मानवतावाद